June 12

Trà tôm nõn

0  comments

Trà tôm nõn là một loại đặc sản của Trà Thái Nguyên.


Tags


You may also like

Trà tôm nõn

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trà tôm nõn”

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!